DZS: U Hrvatskoj aktivno samo 57,7 posto poslovnih subjekata

Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

U Hrvatskoj je potkraj lipnja bilo registrirano 299.963 poslovnih subjekata, od kojih je aktivnih bilo 173.113 odnosno 57,7 posto. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, najviše je trgovačkih društava – 223.975, od kojih je aktivno njih 137.764 ili 61,5 posto.

Ustanova, tijela, udruga i organizacija bilo je 72.407, od toga aktivnih 34.507, dok je zadruga bilo 3581, a aktivno 842. U Hrvatskoj je potkraj lipnja poslovalo i 90.47 subjekata u obrtu i slobodnim zanimanjima.

Više od polovine registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno je u trgovini, popravku motornih vozila i motocikla, te prerađivačkoj industriji.

U privatnom vlasništvu registrirano je najviše aktivnih pravnih osoba – 136.327 odnosno 78,7 posto ukupnog broja. U državnom je vlasništvu 0,8 posto subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,5 posto subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,5 posto subjekata, a za 19,5 posto pravnih osoba vlasništvo se ne prati.Kod aktivnih pravnih osoba najviše je tvrtki, 86.738 ili 50,1 posto, koje imaju između jednog i devet zaposlenika, dok je 68.747 subjekata ili njih 39,7 posto bez zaposlenih.

Nadalje, 13.517 tvrtki ima između 10 i 49 zaposlenih, 3504 ima od 50 do 249 zaposlenih, 333 subjekta od 250 do 499 zaposlenih, a tek njih 274 (udio od 0,4 posto) ih ima 500 i više zaposlenih.

Komentari