Grubišić: Nitko od političara ne dijeli svoj novac. Interesne skupine to predstavljaju kao interes države

Ekonomski analitičar Andrej Grubišić komentirao je sredstva EU-a koja su “rezervirana” za Hrvatsku, 22 milijarde eura koje se predstavljaju kao spasonosne za našu ekonomiju.

Ekonomski analitičar Andrej Grubišić smatra da bi – kada govorimo o sredstvima EU-a – bolje bilo da se išlo u smjeru smanjivanja porezne presije, umjesto povećanja poreznog opterećenja.

“Ja sam tu vrlo rezerviranih očekivanja, ne umanjujem činjenicu da će osobito oni u privatnom sektoru tu vidjeti svoj interes koji je legitiman, no pitanje je u kojoj mjeri je to pošteno prema svima onima koji to trebaju financirati”, smatra Grubišić.

Tko treba provoditi projekte – javni sektor ili privatni? Grubišić kaže da su njegovi stavovi – kada se radi o privatnom sektoru – jasni i decidirani.“Ako se radi o javnom sektoru nemam ništa protiv. Međutim, ako se radi o privatnom sektoru, onda su moji stavovi tu vrlo eksplicitni i decidirani. Ovdje se dijele tuđi novci, nitko od političara ne dijeli svoje novce. Sve eventualne štete ili troškovi ostat će na dominantno na poreznim obveznicima zemalja koji su to i financirali”, kaže i dodaje:

Čuli smo generalne fraze, općenite, nedovoljno artikulirane. Mislim da državna birokracija ne treba ulaziti u to koji su projekti dobri, a koji ne.”

“Ako su projekti doista u javnom interesu (poput velikih infrastrukturnih projekata, op.a.) nemam ništa protiv. Trebamo se duboko nakloniti i zahvaliti poreznim obveznicima drugih zemalja, ali pribojavam se situacija nepotrebnih investiranja”, dodaje.

Što se željeznica tiče, smatra da tu postoji prostor za investicije, a kada govorimo o zračnim lukama, tu zagovara model javno-privatnog partnerstva, ceste su, kako kaže, “korektne” i tu nema potrebe za većim ulaganjima.

“Čim država dijeli novce imate interesne skupine koje će to promovirati kao nacionalni interes, a zapravo se ipak radi o privatnom, partikularnom interesu. Koji je legitiman, ali nije pošten prema onima koji to moraju financirati”, ističe Grubišić.

Što se rasta plaća tiče, Grubišić smatra kako poticaj za to mora doći od privatnog sektora, a što se ulaganja u nekretnine tiče i zaduživanja kaže kako svaki građanin mora donijeti vlastitu odluku, piše N1.

Komentari