Marić otkrio koji su mogući razlozi značajnog porasta korištenja prešutnih minusa

Ministar financija Zdravko Marić govorio je o prešutnim prekoračenjenjima na računima.

“Od ukupno 2,6 milijuna tekućih računa u RH negdje oko 1,8 milijuna građana ima odobrena prekoračenja, a oko 65 posto je stvarno u oblicima prešutnog prekoračenja”, rekao je Marić na konferenciji.

Dodao je da su podatke tražili i od HNB-a da bi utvrdili što je dovelo do tako velikog broja prešutnih prekoračenja.

“Temeljem podataka koje nam je HNB prezentirao i koje smo još zatražili, napravit ćemo analizu. Ako će biti potreba, po mnogočemu i idemo u tom smjeru, i zakonski ćemo regulirati određene stvari, odnosno doći će do izmjena i dopuna zakona, s jasnim fokusom na zaštitu potrošača”, poručio je.Dodao je da te izmjene neće dovesti do iznenadnog smanjivanja ili potpunog ukidanja tih prekoračenja.

’95 posto ukupnih prekoračenja upravo je prešutna’

Otkrio da je 95 posto ukupnih prekoračenja upravo prešutna. “Od ukupnog iznosa, negdje oko 31.000 građana je u dopuštenom prekoračenju, a 840.000 građana je u prešutnom”.

Oba instituta su, kako navodi, u našem zakonodavnom sustavu od 2010. godine. Kada i na koji način je došlo do značajnijeg porasta udjela i nominalnog iznosa ovih prešutnih prekoračenja, tek trebamo vidjeti.

“Za pretpostaviti je da to kreće od 2018. godine kada je odlukom uključena i naknada za tzv. vođenje tekućeg računa što poglavito kod građana koji imaju niža primanja znači relativno veći udio. Je li to bio glavni razlog, tek treba utvrditi, ali za pretpostaviti je da je to jedan od razloga zašto su banke krenule prema prešutnom prekoračenju”, objasnio je.

Komentari