Predstavljena knjiga Martine Bašić “Zač se reče?”

Foto: Screenshot

Knjiga Martine Bašić „Zač se reče?“, s podnaslovom: Frazemi, izreke i poslovice crikveničko-vinodolskog kraja, predstavljena je u subotu navečer u crikveničkoj gradskoj vijećnici.

Autorica, Crikveničanka, viša znanstvena suradnica u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU-a, suvremenim je znanstvenim pristupom obuhvatila dio frazeološkog blaga triju govora: crikveničkoga, griškoga (Grižane.-Belgrad) i novljanskoga (Novi Vinodolski).

Riječ je o starosjedilačkim govorima koji su bliski i imaju mnogo sličnosti, ali i razlika, dok pojedinim primjerima, u posebnom poglavlju objašnjava najznačajnije pojmove iz područja frazeologije. U posebnom poglavlju opisana su načela uspostave polaznog frazema i njegovo grafičko oblikovanje.

U glavnom dijelu edicije obrađeni su frazemski članci, uvršteni abecednim redom, u kojima se uspoređuju frazemi bliskoga značenja iz ovih triju govora (Crikvenica, Grižane-Belgrad, Novi Vinodolski).Knjigu su, uz autoricu, predstavile urednica Sanja Škrgatić i Andrea Car Avdagić.

Prigodnim vinjetama knjigu je ilustrirala Marie Solange Antonić.

Knjiga nije namijenjena isključivo jezikoslovcima nego i širem čitateljstvu, a poslužit će, istaknuto je, i kao odličan priručnik nastavnicima u školama i vrtićima.

Martina Bašić, rođ. Kovačević, doktorirala je 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s dijalektološko-sociolingvističkom temom o suvremenom crikveničkom idiomu. Te je godine primljena i u Odbor za dijalektologiju HAZU. Voditeljica je dvaju Akademijinih projekata – Istraživanje hrvatskih dijalekata, Suvremeni dijalektološki opis vinodolskih govora – te suradnica na međunarodnim projektima – Općeslavenski lingvistički atlas, Lingvistička geografija Hrvatske u europskom okruženju.

Komentari