Na današnji dan: Hrvatska proglašena Predziđem kršćanstva

Dana 12. prosinca 1519. godine papa Leon X., proglasio je Hrvatsku Predziđem kršćanstva (lat. Antemurale christinitatis), budući da su se Hrvati jedini borili protiv nadiruće osmanske sile. Papa je to učinio pred zborom kardinala u Rimu, prilikom prijema hrvatskog poslanika Tome Nigera, koji je donosio zastrašujuće vijesti o osmanskim napredovanjima. 

Papa je također u pismu hrvatskom banu i biskupu Petru pl. Berislaviću dao Kraljevini Hrvatskoj naslov “Antemurale Christianitatis”. Sam hrvatski ban nagrađen ukrašenim papinskim mačem i kacigom.

Hrvatski su poslanici tih godina uporno obilazili europske dvorove pokušavajući ishoditi pomoć od stranih vladara. Europski su vladari bili uglavnom zauzeti vlastitim unutarnjim problemima i međusobnim sukobima. Pomoć u obliku financiranja bila je uglavnom skromna.

Leon X. pokušavao je Hrvatskoj pomoći na više načina. Papa je pokušao organizirati križarski rat europskih vladara protiv Osmankog Carstva. No, zbog razjedinjenosti europskih vladara plan nije uspio. Ipak, Leon X. poslao je 30.000 dukata Hrvatskoj za obranu.Protiv višestruko brojčano jačih osmanskih osvajača, Hrvati su vodili najžešće ratove u 16. i 17. stoljeću. Dio obrane financirali su austrijski unutarnji staleži, a u obrani granice nisu sudjelovali isključivo Hrvati, već i Nijemci, Mađari, te Vlasi.

Komentari