PA TI IMAJ NEŠTO U ŽIVOTU! Vlada ima ideju, mnoge će opaliti po džepu: Računajte do 250 eura

Foto: Luka Gerlanc /CROPIX

U novoj vladinoj reformi kojom se ukida prirez, jedinicama lokalne samouprave dopušteno je da sami odrede iznos poreza na dohodak. Osim toga, kako bi smanjili financijske gubitke, Vlada im je omogućila da povećaju prihode putem povećanja poreza na vikendice i apartmane.

40 godina ista cijena

Početkom devedesetih godina utvrđen je raspon za oporezivanje vikendica i apartmana od pet do 15 kuna, odnosno od 0,66 do 1,99 eura, te se dosad nije mijenjao, u sklopu aktualne porezne reforme, gornja granica oporezivanja po kvadratnome metru iznosit će 5 eura. Primjena novog načina oporezivanja stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Velik udar na džepPrema dosadašnjem rasponu poreza, vlasniku vikendice prosječne veličine od 50 kvatrata, iznos koji je morao platiti varirao je između 33 i 100 eura, ovisno o odluci lokalne jedinice samouprave. Od 1. siječnja 2024. godine, umjesto dosadašnjih maksimalnih 100 eura, neki će morati platiti 250 eura.

Prema Zakonu o lokalnim porezima glavni kriterij za utvrđivanje statusa kuće za odmor je činjenica da se ta nekretnina koristi povremeno ili sezonski ili ima drugu namjenu. Isto tako kućom za odmor ne smatra se nekretnina koja se koristi cijele godine, i to neovisno o tome koristi li je vlasnik za svoje stanovanje ili je ona u trajnom najmu, kao ni nekretnina pogodna za stanovanje koja se uopće ne koristi.

U slučaju da se neki vlasnici ne odluče prijaviti status svoje nekretine poreznicima, kazne za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza  su od 265,45 do 3.318,07 eura, sukladno članku 56. Zakona o lokalnim porezima.

Komentari