Bačić u dva mjeseca upisao čak 26 nekretnina; Evo kako je on to objasnio

Tomislav Kristo / CROPIX

Branko Bačić je u razdoblju od 20. studenog 2019. do 5. veljače 2020. upisao čak – 26 nekretnina, nakon što mu su mu kroz zemljišne knjige provedena rješenja o nasljeđivanju pokojnog oca. Među njima samo je jedna kuća u kojoj Bačić ima sitan udio od 4,17 posto, dok su ostalo oranice, voćnjaci i građevinska zemljišta, sve redom u Blatu. Osobno je u pet nekretnina naslijedio 514 tisuća kuna, dok u ostalima ima između dva i 62 posto udjela, piše Večernji list.

Na taj napis preko društvenih mreža oglasio se i šef Kluba zastupnika HDZ-a.

Bačić kaže kako je sve točno.

“Imovinu sam upisao u svoju imovinsku karticu nakon ishođenja ZK-izvatka po provedbi, u Zemljišno-knjižnom uredu, Rješenja o naslijeđivanju po smrti mog oca (umro 2015. godine) i temeljenog na ranijem Darovnom ugovoru.



Dakle, da budem jasan. Imovina koju sam upisao u vlasništvu je isključivo obitelji Bačić “Baćac” više od 150 godina, odnosno od osnivanja zemljišne knjige na Korčuli 1865. godine. Nadimak “Baćac” pišem iz razloga jer nas ima toliko Bačića u Blatu, da je teško znati na koga se odnosi čak i kada se doda nadimak.

Upisanu imovinu koja je u mom vlasništvu, manjim dijelom u cijelosti, a većim u idealnim djelovima i do 1/65 čini naše stara stojna kuća sa pripadajućim manjim objektima koja je sada prazna i neuseljiva, brojni pašnjaci nekoć vinogradi, šume i oranice te jedno građevinsko zemljište.

Lokacije tih nekretnina su raspoređene diljem k.o Blato, Smokvica i Vela Luka, u predjelima Krtinja, Kaplja, Konštar, Morkan, Prapratni dolac, Rasohatica, Polje Blato, Dugi pod, Lušina Luka, itd. I od tada do danas mjenjali li su se, temeljem naslijeđivanja, upisi na toj imovini od Bačić Baćac Antuna, zatim Marka, pa opet Antuna, zatim mog oca Branka njegovu braću.

A sada na moje ime Branko Bačić, a manji dio i na moju sestru Slavicu! I na naše rođake. Uostalom nije tu moja obitelj iznimka, takvi su uglavnom upisani imovinsko-pravni odnosi na katastarskim česticama u zemljišno-knjižnim odjelima diljem Dalmacije.

Uspostava ažuriranog katastra i zemljišne knjige jedan je od većih izazova pred ovom i idućim vladama. Zbog toga sam kao ministar graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša, predlažući Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (legalizacija), odredio da se sredstva od naknade za legalizaciju usmjere na izradu nove geodetske izmjere kao podloge za novi ažurirani katastarski operat i zemljišnu knjigu! Kasnijim izmjenama Zakona namjena je preusmjerena za druge potrebe!”, napisao je šef Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić na svom Facebook profilu

Komentari