Teo Trostmann: Razlika između akvarela i slikanja uljem je kao razlika između klizanja na ledu i hodanja po asfaltu

Teo Trostmann,suvremeni je hrvatski likovni umjetnik,autor je ciklusa akvarela i ulja s motivima krajobraza i mrtvih priroda,karakterističnog odmjerenog kolora. Razgovor s njim obavio je Miroslav Pelikan.

Osobno doživljavam svaki list akvarela kao snažno,eruptivno sjećanje na jedinstveni,kratkotrajni trenutak u proteklom vremenu,trenutak iznimnog značenja, a ove se riječi mogu posve pripisati i ovom ciklusu akvarela Tea Trostmanna.

 Kada je nastao ovaj zanimljivi ciklus akvarela? Nisu izlagani,kako to?

-Ovo je izbor  mojih akvarela koji su nastali prije stanovitog vremena, dok su djeca bila mala pa nisam želio slikati uljem u kući.
Odlučio sam ne izlagati radove dok ne prođe ova gripa. Akvarel je složena tehnika u kojoj i um i ruka moraju biti hitri, greške se ne mogu popraviti.

Jako volite akvarel

“Razlika između akvarela i slikanja uljem je kao razlika između klizanja na ledu i hodanja po asfaltu. Možda su neke od najboljih slika ikada naslikanih bile Turnerovi akvareli, jer je taj engleski slikar prvi shvatio elementarnu čistoću impresije i ‘govor’ boje.”Motivi su iz Vaše okoline

“Motivi su očito iz južnohrvatskoga priobalja, prevladavaju ljetni dojmovi, ali nađe se i mrtvih priroda i scena jeseni i zime.”

Što je u planu kada govorimo o akvarelu?

“Iduće godine ću prikazati otoke, a ako Bog da kada budem pred mirovinu i aktove, ti aktovi su skladni, prirodni kao kiparstvo, nema erotike” kaže nam Trostmann.

Komentari